Auerbach im Vogtland

Skip to content

Historie mesta

12. stol.
Během germánské expanze na východ vzniká hrad, jako vojenský opěrný bod. Pod jeho ochranou probíhá osidlování oblasti Franky, Bavory a Duryňky.

1282
První písemně doložená zmínka o hradu a jeho pánu Konrádu de Urbach, vazala vládce Géry, Weidy a Plavna.

14. stol.
Město bylo založeno pravděpodobně v první třetině 14. století  na čtvercovém půdorysu plavenským panstvem. 

1362
První doložená zmínka o kostele sv. Lautrentia. Po četných ničivých požárech je dnešní kostel osmou stavbou na původních základech.

1432
První písemný doklad o tom, že zdejším měšťanům bylo uděleno právo vařit pivo. 
1505 V Auerbachu je ustanoven horní úřad a v roce 1543 se stává jeho sídlem.

1524
V Auerbachu se prosazuje reformace.

1561
Městu je uděleno smolné právo a dostává se mu přídomku smolné město.

1632
Ve Vogtlandu zuří Třicetiletá válka.

17. stol.
V Auerbachu dochází k rychlému rozvoji řemesel. Zastoupeny jsou prakticky všechny cechy. Do popředí se dostává řemeslo tkalcovské.

1757
Mohutný požár ničí téměř všechny měšťanské domy.

1800
Auerbach se stává důležitým střediskem obchodu s obilím Vogtladska a západního Krušnohoří.

1834
Město je zachváceno požárem.

1857
Po požáru je založen Nový trh. Je zahájená stavební obnova města.

1864
Zahájen provoz na železniční trati Herlasgrün - Hof přes Auerbach, 1875 následuje trať   Zwickau - Falkenstein.

1875 - 1908
Zřízením a výstavbou četných škol (mimo jiné Královský učitelský seminář) se Auerbach stává centrem vzdělávání celé oblasti Textilní výroba se mění na průmyslové odvětví.   Výrobou prádla dosahuje světové proslulosti.

1945
Po květnovém vydání města Americké armádě je 2. června obsazeno sovětskými jednotkami.

1946
Jatka bratří Fischerů ve Feldstraße přebírá konzumní družstvo, výrobu zahajuje mlékárna je založen rolnický podpůrný spolek, který si klade za cíl zlepšení potravinové situace.

1950
Obec Brunn se stává městskou částí Auerbachu. Firma Aiga (nyní Knorr) zahajuje výrobu polévek. 

1956
V Brunnu je zahájen provoz skokanského můstku, a v Bendelsteinu vzniká letiště. 

1969
U příležitosti 20. výročí vzniku DDR dochází k první velké rekonstrukci historického jádra města.

1978
24. září navštěvuje město první německý kosmonaut Sigmund Jahn spolu se svým vesmírným kolegou Waleriem Bykowskim

1990
Po znovusjednocení Německa vznikají průmyslové zóny rozprostírající se na východ a západ od města.

1991
Je založeno rekreační centrum pro děti a mládež Waldpark Grünheide.

1992
Otevření turistického informačního centra.

1994
1. Leden: Městskou částí Auerbachu se stává obec Schnarrtanne.

1996
Otevření průmyslové zóny "Göltzschpark" Auerbach/ Rodewisch.

1997
Auerbach se stává velkým okresním městem. Po rekonstrukci a rozšíření Panského domu (Herrenhaus) je v jeho prostorách otevřeno muzeum.

1998
Zahájení provozu krytého a venkovního bazénu v Auerbach-Brunn.

1999
Beerheide se stává městskou částí Auerbachu.

2003
Pod správu města je začleněna obec Rebesgrün a Reumtengrün.

Kontakt

Správa města Auerbach/Vogtl.

Radnice
Nicolaistr. 51
085209 Auerbach
Tel.: 03744 8250
Fax: 03744 212585
post@stadt-auerbach.de